YourTranslator.de Deutsch     English     Magyar     Romana    
Susanna & Christian Popescu
Rólunk Áraink ÁSzF
 
 

 

 

» Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

A szerződés alapjai:

A jelen Általános Szerződési Feltételek minden, mi és a megrendelő közötti megállapodás esetén keretfeltételként érvényesek a megállapodás egész időtartama alatt. A megrendelő Általános Szerződési Feltételei csakis akkor bírnak kötelező erővel velünk szemben, ha mi ezeket kifejezetten elismertük. Amennyiben a jelen ÁSzF és a megrendelő Általános Szerződési Feltételei egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaznának, az utóbbiakat mi nem fogadjuk el.

A megrendelő köteles - a felek kölcsönös előnyére - időben és külön felszólítás nélkül rendelkezésünkre bocsátani minden (pótlólagos) információt vagy dokumentációt, amely a fordítás elkészítéséhez szükséges. Ez nemcsak megkönnyíti számunkra a fordítási munkát, hanem közreműködik a tisztázatlan kérdések elkerülésében, a pótköltségek csökkentésében valamint a szállítási határidő rövidítésében. Nem felelünk késedelmekért vagy hibás/hiányos fordításokért, amiket az eredeti szöveg hibás vagy hiányos közvetítése, avagy az eredeti szöveg félreértelmezhető vagy téves megfogalmazása okozott.

Magától értetődő, hogy minden megrendelést szigorú titoktartással kezelünk. Ezért úgy a fordításokat, mint az eredeti szövegeket/okmányokat csakis a megbízónak személyesen kézbesítjük, kivéve, ha a megrendelő címzettként egy másik személyt vagy céget nevez meg. Következésképp a megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy állandóan elérhető legyen, ha esetleg valamilyen felvilágosításra lenne szükségünk.

Megrendelés:

A megrendelést lehetőleg írott formában (fax, e-mail, levélen keresztül) kérjük leadni. A megrendelés csak akkor érvényes, ha ez mi általunk is írásban volt elfogadva és megerősítve. Ugyanakkor, a megrendelő kötelezi magát, hogy igazolja a kész fordítás, valamint az eredeti iratok és a számla átvételét.

Természetesen telefonon, vagy egyéb, nem a szerződésben megszabott módon leadott megrendeléseket is elfogadunk, de felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy az ebből esetleg adódó problémákért a felelőség megrendelőt terheli.

Díjszabás:

Az árszámítás alapját az árlistában feljegyzett árak képezik amennyiben nem volt kötve egy mellék-megállapodás, amely esetben az új megegyezés írásba kell legyen foglalva majd mindkét fél által igazolva.

Nagyobb terjedelmű munkák esetén igényelhető a munka részletekben való kifizetése az elkészített és kézbesített szöveg mennyiségétől függően. Magánszemélyektől és külföldi (Németországon kívüli) megrendelőktől jogunkban áll előre kérni a díj kifizetését.

A nyelvkombinációtól és az eredeti szöveg nehézségi fokától függően egyedi esetekben eltérhetünk a megadott áraktól.

A fordítások ára az eredeti szöveg szabványos sorszáma alapján van kiszámítva. Szabványos sornak egy 55 leütéses (szóközökkel együtt) sor számít. Azokat a sorokat, amelyek több mint 55 leütést tartalmaznak szabványos sorokká számítjuk át, azokat pedig, amelyek kevesebbet tartalmaznak, a következő nem teljes sorokkal adjuk össze.

Ha a megrendelő az eredeti szöveg formátumának hü visszaadását óhajtja, vagy vannak bármilyen más külön kívánságai a fordítandó szöveggel kapcsolatosan, ezeket mind előre pontosan meg kell nevezze, és a szerint lesznek elszámolva, hogy mennyi többletmunkát igényelnek.

Ha a megrendelő egy megbízást a megadott szállítási határidő előtt visszavon, a már készen levő fordításokat kézbesítjük neki és ennek az árát elszámoljuk.

Tolmácsi megbízatás esetén azt az időt számítjuk fel, amit a tolmács a feladat helyszínére érkezésétől a feladat végeztéig tölt el.
Az árjegyzékben szereplő árakat ÁFA nem terheli!

Fizetési lehetőségek: készpénz, csekk, banki átutalás. A számlát 14 napon kell egyenlíteni.

Szállítási határidő:

Az a szállítási határidő érvényes, amelyben a megrendelővel megállapodtunk. A szállítási határidő a megbízás határozott elfogadása napján kezdődik. Az esetben, ha a szállítási határidőt nyomós okok miatt nem tarthatjuk be, a megrendelőt a késedelemről azonnal értesítjük. Egy esetleges késedelem okai lehetnek: az eredeti szöveg különös nehézségi foka, technikai zavarok (pl. szerver hiba, vírus), vagy erőhatalom. Ezekért és hasonló okok miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Szavatosság:

Nem szavatolunk:

  • hibás fordításokért, amiket a megrendelő által közvetített téves vagy hiányos információk vagy dokumentáció okozott;
  • komputervírus által okozott károkért (a szoftverünket rendszeresen ellenőrizzük);
  • adatok/iratok elvesztése/károsodása továbbításuk alatt (postán vagy elektronikusan)
  • bűnrészességért a szerzői jog megsértésében, ha a megrendelő copyrighttal ellátott szöveget küld nekünk fordításra.
  • ha a fordítás minőségét vagy teljességét tekintő panasz több mint 10 napi késéssel érkezik (attól a naptól számítva, amelyen mi továbbítottuk a kész fordítást). Tárgyilagosan megalapozott panaszok esetén a megrendelőnek előbb alkalmat kell adnia a javításra. Amennyiben a megrendelő bizonyítani tudja, hogy a javítás is sikertelen, csökkentett díjkifizetésre jogosult. Esetleges kártérítések értéke nem lehet nagyobb a megrendelés értékénél.

Szavatosságot vállalunk súlyos gondatlanság által vagy akarattal okozott károkért. Enyhe gondatlanság esetén csak akkor szavatolunk, ha ez által a szerződési kötelességeinket sértettük meg.

Egyebek:

A díjak teljes kifizetéséig a fordítás és ennek szerzői joga a mi kizárólagos tulajdonunkat képzi.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) egyes rendelkezései érvénytelené válnának, ez nem érinti a többi kikötés érvényességét.

A szerződő vagy szerződött felek elfogadják a mi székhelyünk szerinti bíróság (Frankenthal/Pfalz) kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

Bobenheim-Roxheim, április 2002.

 
 
 
© 2004 Susanna & Christian Popescu visszacímlap fel