YourTranslator.de Deutsch     English     Magyar     Romana    
Susanna & Christian Popescu
Despre noi Preţuri Condiţii
 
 

 

 

» C O N D I Ţ I I

Condiţii de colaborare (CC):

Condiţiile de colaborare (CC) de mai jos sunt considerate ca fiind acceptate de către clientul nostru de îndată ce el solicita traducerea unui text. CC îşi păstrează valabilitatea pe întreaga durată a colaborării.

În cazul în care dispune de informaţii suplimentare (documentaţii, glosare, explicaţii etc.), clientul nostru are obligaţia să ni le furnizeze, pentru a putea elimina ambiguităţi în traducere, pentru a economisi timp cu căutarea termenilor de specialitate şi, nu în ultimul rând, pentru a putea menţine preţul unei asemenea traduceri la un nivel cât mai scăzut. Nu putem fi traşi la răspundere pentru eventuale greşeli sau neclarităţi de traducere, atunci când ele se datorează unor formulări ambigue, inexacte, incomplete sau greşite în textul original.

Toate textele transmise nouă spre traducere vor fi tratate ca texte cu caracter secret pentru terţi. Astfel vă rugăm să aveţi în vedere următoarele recomandări:

  • expediaţi documentele originale sau copiile legalizate în regim de scrisori recomandate cu confirmare de primire, pentru că în acest mod veţi primi şi traducerea;
  • indicaţi-ne în solicitarea Dvs. cu exactitate numele şi adresa - inclusiv telefonul şi/sau adresa e-mail a persoanei care va primi traducerea şi care ne poate sta la dispoziţie pentru eventuale relaţii suplimentare privind traducerea.

Nu traducem nici un fel de documente personale (certificat, diplomă, cazier, recomandare etc.) cu valabilitate juridică, dacă nu sunt exemplare originale sau copii legalizate de către un notar public. Astfel de documente vor trebui expediate doar prin poştă (expedierea prin e-mail simplu - nescanat - nu este acceptată)!

Comanda Dvs.

Vă rugăm să ne expediaţi comanda Dvs. pe cât posibil în scris (prin poştă sau e-mail). De îndată ce suntem în posesia comenzii Dvs., veţi obţine o confirmare din partea noastră, ceea ce echivalează cu un contract încheiat.

Plata

Baza de calcul pentru traduceri o găsiţi în pagina Preţuri. În cazul solicitării unor traduceri mai cuprinzătoare (mai mult de 4 pagini format A4), ne rezervăm dreptul de a vă solicita plata în avans (valabil pentru clienţii dintr-o altă ţară decât Germania).

În funcţie de combinaţia limbilor, de volumul traducerii şi de gradul de dificultate al textului Dvs. preţurile pot devia de la tarifele afişate. De exemplu în cazul unui text din domeniul turismului, mai lung de 10 pagini format A4, beneficiaţi de o reducere de până la 25%.

Traducerile sunt calculate conform standardelor valabile în Germania: 55 semne/rând, inclusiv spaţiile dintre cuvinte. Textele cu rânduri ce cuprind mai mult sau mai puţin de 55 semne vor fi reformatate de către noi conform standardului, doar pentru a putea stabili valoarea traducerii. Aşezarea finală în pagină o stabiliţi Dvs.

În cazul renunţării la serviciile noastre înainte de terminarea traducerii, sunteţi obligat(ă) să plătiţi tariful pentru cantitatea tradusa până în momentul renunţării Dvs.

Pentru serviciile de interpretare (conferinţe, întâlniri de afaceri, căsătorii) tarifele se calculează per ora în care traducătorul vă stă la dispoziţie.

Posibilităţi de efectuare a plăţilor: cash sau virament (transfer) bancar. În cazul viramentului vă rugăm să aveţi în vedere ca această operaţiune poate dura câteva zile, ceea ce poate prelungi şi termenul de începere a lucrării la traducerea Dvs. De îndată ce suma stabilită împreună va fi depusă în contul nostru (valabil pentru clienţi din alte ţări decât Germania) vă vom informa şi vom începe traducerea.

Termene de predare

Tratăm problema termenelor de predare a traducerii Dvs. - pe care vi le comunicăm în confirmarea noastră scrisă - cu cea mai mare seriozitate. În cazul în care se întâmplă să nu putem respecta un termen dintr-un motiv întemeiat, vă vom informa în timp util. Un motiv întemeiat poate însemna un grad de dificultate foarte ridicat al unui anumit text, defecţiuni ale calculatoarelor noastre sau deranjamente în reţeaua Telekom. Nu putem fi făcuţi răspunzători pentru nerespectarea termenului promis din asemenea motive.

Răspunderea

În cazul în care un client ne transmite un text incomplet, cu formulări inexacte sau ambigue, nu ne oferă informaţiile suplimentare necesare clarificării termenilor, situaţie care poate determina producerea greşelilor în traducere, răspunderea noastră este exclusă. De asemenea, nu putem fi făcuţi răspunzători în următoarele cazuri:

  • daune provocate de o eventuală infestare cu viruşi a calculatorului Dvs. în urma download-ului unei traduceri prin sistemul e-mail. Software-ul nostru este constant verificat de programe antivirus, ceea ce exclude posibilitatea transmiterii de viruşi prin intermediul documentelor noastre;
  • daune economice provocate de terţi (hacker-i), prin accesarea în secret a e-mail-urilor de către aceştia;
  • nerespectarea cu stricteţe a unor termene prestabilite (vezi termene de predare);
  • pierderea traducerii în reţeaua electronica sau în cea a poştei;
  • lezarea drepturilor de autor (copyright), atunci când clientul nostru ne predă un text ce intră sub incidenţa unei asemenea legi. Plecăm de la premisa că fiecare client îşi asigură dreptul de folosire al unui text înainte de a-l preda spre traducere sau republicare;
  • greşeli apărute după tipărire (in cazul materialelor destinate publicării), dacă clientul omite să ne predea exemplarul de corectură.

În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare a unui contract exclusiv din vina noastră, răspunderea noastră se limitează la restituirea preţului traducerii stabilit de comun acord.

Ce mai trebuie să ştiţi

Până la achitarea integrală a tarifului de către client, traducerea rămâne proprietatea exclusivă a traducătorului. Dreptul de folosire a traducerii trece în proprietatea clientului doar după achitarea sumei convenite.

Sediul procesual se afla la Frankenthal/Germania. Orice litigiu va fi solutionat in conformitate cu legislatia R. F. Germania.

Bobenheim-Roxheim (Germania), aprilie 2002.

 
 
 
© 2004 Susanna & Christian Popescu înapoihomesus